آنتی بادی

ماده ای که بدن برای محافظت در برابر ویروس یا باکتری تولید میکند.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.