تعریف مشخصی برای تعیین خوب یا بد بودن سکس وجود ندارد بلکه برای افراد مختلف، متفاوت است.

با شریکتان (پارتنرتان) به طور مشترک تصمیم بگیرید که چند بار سکس داشته باشید، طول مدت آن چقدر باشد و چطور سکس داشته باشید. مشترکاً میتوانید طوری زندگی سکسی خود را تنظیم کنید که برای هر دو نفرتان لذت بخش باشد. در صورت لزوم میتوانید با یک کارشناس سلامت صحبت کنید.

درباره مرز و حریمهای خود نیز صحبت کنید. مجبور نیستید که همه کارها را انجام دهید یا دوست داشته باشید.

زوجی در حال صحبت در تختخواب

تعداد دفعات سکس در طول مدت یک رابطه متفاوت است. گاهی بیشتر و گاهی کمتر سکس خواهید داشت که طبیعی است.

نیاز به سکس (شهوت) در افراد مختلف، متفاوت است. نیاز شما به سکس میتواند بسته به حال وحوصله، شرایط و تحریکتان، در روزهای مختلف، متفاوت باشد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس