آلت جنسی خود را هر روز بشوئید. پیش پوست (پوست ختنه گاه) را عقب بکشید و کلاهک را با آب شستشو دهید. اگر ناحیه زیر پیش پوست را مرتب شستشو کنید، دیگر نیازی نیست به دلیل مسائل بهداشتی، ختنه شوید.

استفاده از صابونهای معطر توصیه نمیشود. از صابون بدون عطر استفاده کنید که حساسیتی ایجاد نمیکند. ترجیحاً از صابون استفاده نکنید.

برخی از مردان موی شرمگاه (زهار) خود را میتراشند. اگر فکر میکنید که از نظر زیبایی بهتر است، ميتوانيد این کار را بکنید، اما این کار از لحاظ  بهداشتی  ضروری نیست.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس