پستان ها دو برآمدکی در قسمت جلو بدن زن می باشند.

پستان ها

در قسمت میانی پستان برآمدگی نوک پستان قراردارد وبا هاله دورپستان احاطه شده است.

  • نوک پستان (1): برآمدگی کوچک وسط پستان
  • هاله سینه (2): دایره تیره رنگ دور نوک پستان
قسمت های خارجی پستان: 1. نوک پستان، 2. هاله

هر پستان تشکیل شده از چربی، غدد شیری و مجراهای شیری:

  • غددشیری (3): اعضای کوچکی هستند که شیر مادر را تولید می کنند
  • مجاری شیری (4): لوله های کوچکی هستند که شیر را به نوک پستان هدایت می کنند
قسمت های داخلی پستان: 3. غده های شیری 4. مجاری شیر.

کار پستان ها

پستان ها دارای دو نقش می باشند:

  1. پس از زایمان پستان های مادر شیر تولید می کنند. شما می توانید با شیر مادر به نوزادشیر بدهید.
  2. نوک پستان ها خیلی حساس هستند. لمس کردن یا نوازش پستان یا نوک پستان باعث لذّت بردن در عمل جنسی می گردند.  هنگامی که شما از نظر جنسی تحریک می گردید، نوک پستان شماسفت می شود. ولی نوک پستان ها می توانند به خاطر عوامل دیگر سفت شوند، برای مثال وقتیکه سردتان باشد.

فرم / شکل پستان ها

پستان هرزنی یک شکل مخصوص به خوددارد. پستان ها می توانند کوچک یا بزرگ، گرد یا بیضی شکل باشند. شکل ظاهری پستان ارتباطی با طرز کارآن ندارد.

اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گلابی شکل (کمی بیضی)
اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گرد

پستان ها در دوره حاملگی

پستان های شما در دوره بارداری خود را برای شیر دادن آماده می کنند.پستان ها

  • در این دوره بزرگتر می شوند،
  • خیلی حساس می گردند و گاهی درد می کنند،
  • ممکن است گاهی نیز کمی شیرترشح کنند.

سینه ها پس از زایمان

سینه های شما پس اززایمان مایعی ترشح می کنند به نام آغوز(کُلوستروم). این مایع دارای موادپروتئینی بسیارزیادی است و به نوزاد برای هضم غذا کمک می کند. وقتی شما دهان نوزاد را به پستان خود نزدیک کنید، نوزاد شروع به مکیدن نک پستان می کند. با مکیدن، پستان تحریک شده و شیرتولید می کند.

پس از دو تا سه روز پستان ها به اندازه کافی شیرمادر برای تغذیه نوزاد تولید می کنند.

اگر نوزاد ضعیف و قدرت مکیدن نداشته باشد، می توانید شیرمادررا به وسیله پمپ (دستگاه مکنده) کوچکی بدوشید. نوزاد را می توانید با این شیردوشیده شده ازپستان مادر تغذیه نمایید.

بعضی از زن ها به اندازه کافی شیر مادر ندارند. در این حالت نوزاد توسط شیر مصنوعی تغذیه می گردد.

بعد ازدوران شیر دهی فرم یا شکل پستان کمی تغییر می یابد. پستان ها شل شده و گاهی نیز کوچکتر می گردند. بعضی از خانم ها نمی خواهند شیر بدهند تا این که فرم پستانشان تغییر نکند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس