در هر ماه، حدوداً شش روز ممکن است حامله شوید: تقریباً پنج روز قبل از تخمک گذاری و روزتخمک گذاری. برای آنکه بدانید در چه زمانی میتوانید حامله شوید، باید بدانید تخمک گذاری بعدیتان در چه روزی خواهد بود که پیش بینی آن مشکل است.

تخمک گذاری معمولاٌ 10 تا 14 روز قبل از خونریزی ماهانه بعدی انجام میشود ( شروع سیکل جدید). طول مدت سیکلهای قاعدگی ممکن است متفاوت باشد. به این دلیل تعیین روز تخمک گذاری به وسیله شمردن و محاسبه خیلی نامطمئن است.

.

مثال 1: سیکل قاعدگی 28 روزه: تخمک گذاری حدوداً روز 14 سیکل انجام میشود. حدود پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری میتوان حامله شد.
مثال 2: سیکل قاعدگی 23 روزه: تخمک گذاری حدوداً روز 9 سیکل انجام میشود. حدود پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری میتوان حامله شد.
مثال 3: سیکل قاعدگی 34 روزه: تخمک گذاری حدوداً روز 20 سیکل انجام میشود. حدود پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری میتوان حامله شد.

علائم تخمک گذاری

به علائمی که درروزهای تخمک گذاری در بدنتان میبینید ، توجه کنید:

  • از مهبل (واژن) شما ترشح بیشتری خارج میشود. این مایع کمی شبیه سفیده تخم مرغ و غلیظ است.
  • درجه حرارت بدن شما کمی بالا میرود.
  • گردن رحم به طرف بالا میرود و از طریق مهبل (واژن) سخت تر قابل لمس است، کمی منبسط شده است و به نظر نرمتر می آید.

بعضی از زنان هنگام تخمک گذاری درد خفیفی در قسمت زیر شکم دارند (دل درد).

جلوگیری از حاملگی

اگر در حال حاضر نمیخواهید بچه دار شوید، باید جلوگیری کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس