Amor

Fuerte sentimiento de profunda conexión con otra persona.

Love

The strong feeling of having a deep connection to another person.