Контакт между хора, при който основният мотив е секс. Обвързаността на партньорите следователно е ограничена. Случайният сексуален контакт може да бъде еднократна среща или да се случва по-често. Понякога партньорите се познават предварително, понякога не.

Партньорите могат да имат друг вид връзка с едно или повече други лица.

Ако имате небезопасни случайни сексуални контакти с различни партньори, може да сте изложени на по-висок риск от БППП. Използвайте презерватив, за да се предпазите.

Мъж и жена флиртуват в бар

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ