Раждане, родилни мъки

Процесът преди раждане. При настъпване на родилни мъки жената получава контракции и входът към шийката на матката се отваря. Когато входът се разшири достатъчно, детето може да се роди.

Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.