Въздържание

Без полово сношение. Понякога партньорите се въздържат от секс по време на овулацията като контрацептивен метод. Жената е плодовита приблизително 9 дни в един цикъл. Въздържанието е естествен контрацептивен метод, но трудно се прилага правилно.

Abstinence

Not having sexual intercourse. Sometimes partners practise abstinence around the time of ovulation as a method of contraception. A woman is fertile during approximately 9 days per cycle. Abstinence is a natural method of contraception, but is hard to apply correctly.