ВМС (Спирала)

Има два вида спирали: хормонална спирала и медна спирала. Хормоналната спирала се нарича също IUD (интраутерален песар или просто спирала). Хормоналната спирала съдържа хормон, медната спирала съдържа мед. Двете спирали предпазват от забременяване. Спиралата е малък обект, който гинекологът поставя в матката. Тя може да остане в матката в продължение на три до пет години. Едва след това може да бъде сменена.

IUD

There are two types of IUDs: the hormonal IUD and the copper IUD. The hormonal IUD contains a hormone; the copper IUD contains copper. Both IUDs prevent pregnancy. An IUD is a small object that a gynaecologist inserts into the uterus. It can remain in the uterus for three to five years. After this time, it must be replaced.