Влагалище

Част от вътрешните полови органи на жената. Влагалището свързва матката с външната част на тялото. По време на полово сношение пенисът влиза във влагалището. Децата се раждат през влагалището.

Vagina

Part of the inner sexual organs of a woman. The vagina connects the uterus with the outside of the body. During sexual intercourse, the penis enters the vagina. Babies are born through the vagina.