Концентрация на вируса в кръвта

Количеството ХИВ в кръвта. Ако концентрацията на вируса в кръвта е висока, ХИВ може много по-лесно да се предаде на другите. Лекарствата понижават концентрацията на вируса, но никога не могат да го премахнат окончателно.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.