Предродилни грижи

Медицинското обслужване, което жената получава по време на бременността. Гинекологът, лекарят или акушерката наблюдават дали майката и плодът са здрави. По време на 9-месечния период на бременността се правят няколко прегледа.

Prenatal care

Medical care a woman receives during pregnancy. A gynaecologist, doctor or midwife checks whether the mother and the foetus are healthy. Several examinations take place during the 9 months of pregnancy.