Пикочопровод

Тръба във вътрешността на тялото. Тръбата пренася урината от пикочния мехур до външния отвор на пикочния канал. Оттам урината се изхвърля от тялото.

Urethra

Tube inside the body. The tube carries urine from the bladder to the urinary meatus. There, the urine leaves the body.