Ултразвуково сканиране

Изследване, при което плодът в утробата се вижда на екрана. Лекарят или гинекологът намазва корема ви с контактен гел и придвижва по него ултразвуков уред, за да се появи изображение на плода. Лекарят извършва няколко пъти ултразвуково сканиране по време на бременност, за да се увери, че вашият плод е в добро състояние, а в някои случаи и за да определи неговия пол и датата на бъдещото раждане.

Ultrasound scan

Examination which shows the foetus on a screen. The doctor or gynaecologist puts a slippery gel on your belly and moves the ultrasound device over your belly to produce an image of the foetus. The doctor will carry out an ultrasound scan several times during pregnancy to make sure your foetus is healthy and sometimes to determine the sex and the expected date of birth.