Яйцепровод

Орган, който се свързва с матката. Жената има 2 яйцепровода, по 1 от всяка страна на матката. След оплождане 1 от 2-та яйцепровода пренася узрялата яйцеклетка в матката.

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.