Тест за БППП

Изследване, с което се проверява дали някой страда от болести, предавани по полов път (БППП). Лекарят задава въпроси и преглежда половите органи, а понякога и ануса. Лекарят взема натривка от местата, които може да са заразени, взема кръв или иска пациентът да уринира в стъклен съд. Лекарят изпраща всички проби в лаборатория за по-нататъшно изследване.

STI test

Examination to check if someone has sexually transmitted infections (STIs). The doctor asks questions and examines the sexual organs, mouth and sometimes the anus. The doctor takes a swab of the places that may be infected, takes blood or asks the person to urinate into a jar. The doctor sends all samples to a lab for further examination.