Тампон

Малка намотка от памук с прикрепена към нея връв. Жената поставя тампона във влагалището си по време на менструация. Тампонът попива кръвта. Той трябва да се сменя редовно.

Tampon

A small stick made of cotton with a cord attached to it. A woman can put a tampon in her vagina during her menstrual period. A tampon absorbs the blood. It has to be replaced regularly.