Стимулиране с език

Докосване на друг човек с език, при което езикът се плъзга по кожата му.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.