БППП

БППП от английски STI, Sexually Transmitted Infection, означава болест, предавана по полов път: инфекция, която се предава единствено при полов контакт.

STI

STI stands for sexually transmitted infection: an infection that is only transmitted by sexual contact.