Сърбеж

Усещане за сърбеж по кожата. Поражда желание за чесане.

Itching

An itchy feeling on the skin. It makes you want to scratch yourself.