Срамни косми

Косми в областта на външните полови органи. Те започват да растат през пубертета. Дължината, цветът, количеството и дебелината на срамните косми са различни при всеки.

Pubic hair

Hair located near the outer sexual organs. This hair begins to grow during puberty. Length, colour, quantity and density of pubic hair are different for every person.