Срам

Чувство на безпокойство или разкяние, когато някой мисли, че е преживял нещо странно или лошо.  

Shame

The feeling of fear or regret when you think you experienced something weird or bad.