Сперматозоид

Клетка в спермата на мъжа, която може да оплоди женската яйцеклетка. Когато сперматозоидът оплоди яйцеклетката, жената забременява. Тестисите произвеждат ежедневно милиони сперматозоиди.

Sperm cell

Cells in a man's semen that can fertilize a woman's egg cell. When a sperm cell fertilizes an egg cell, a woman gets pregnant. The testicles produce millions of sperm cells each day.