Жертва

Някой, който е пострадал вследствие на нещо или от някого.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.