Здраве

Усещане за добро физическо, психическо и социално състояние в средата, в която живеете. Здравето е нещо повече от това да не сте болни.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.