Секс

Всички действия, които могат да възбуждат сексуално. Сексът е повече от полово сношение. Той също включва целуване, галене и орален секс наред с други неща. Може също така да правите секс и със себе си (нарича се самозадоволяване).

Sex

All acts that can sexually arouse you. Sex is more than sexual intercourse. It also includes kissing, caressing and oral sex, among others. You can also have sex with yourself (this is called masturbation).