Семенна течност

Гъста бяла течност, която се отделя от мъжкия пенис при еякулация. Течността съдържа сперматозоиди.

Semen

Thick white fluid that comes out of a man's penis when he ejaculates. The fluid contains sperm cells.