Вагинален секрет

Безцветна или белезникава течност от влагалището. Това е нормално явление. Течността предпазва влагалището от пресъхване. Тя също така предпазва от инфекции. Жената отделя по-голямо количество бял секрет през плодовитите дни от цикъла си и през бременността.

Vaginal discharge

Colourless or white fluid from the vagina. This is normal. The fluid prevents the vagina from drying out. It also protects against infections. Woman have more white discharge during the fertile days of their cycle and during pregnancy.