Себеуважение

Да държиш на себе си.

Assertiveness

Standing up for yourself.