Уважение

Чувство на признателност към някого. Ако уважавате някого, смятате, че неговите/нейните чувства и мисли са важни и ги цените.

Respect

Feeling appreciation for a person. If you respect another person, his/her feelings and opinions are important to you