Проституция

Секс срещу пари или друга изгода. Жени, мъже и транссексуални хора могат да проституират. В повечето европейски страни законът не забранява проституцията. Най-често обаче специални закони регламентират задълженията и правата на проституиращите и съдържателите на заведения за проституиране. Освен това често пъти има закони специално за защита на децата и младежите от опасностите, с които е свързана проституцията.

Prostitution

Sex in exchange for money or other benefits. Women, men and trans people can work as prostitutes. In most European countries, prostitution is not prohibited by law. For the most part, however, there are special laws that regulate duties and rights for prostitutes and prostitution operators. In addition, there are often laws specifically designed to protect children and adolescents from the dangers of prostitution.