Презерватив

Покритие от тънък гумен материал, който мъжът поставя на своя еректирал пенис. В презерватива се събира семенната течност при еякулацията на мъжа. Презервативът предпазва от ХИВ и от по-голяма част от БППП, като предпазва от нежелана бременност (той е контрацептивен метод). Презервативът се използва еднократно.

Condom

Covering of thin rubber that a man wears over his erect penis. A condom catches the semen when the man ejaculates. A condom protects against HIV and most STIs, and prevents unwanted pregnancy (it is a method of contraception). You should use a condom only once.