Презерватив за жена

Презервативът за жена е контрацептивно средство. Презервативът за жена е пластмасова обвивка, единият край на която е затворен, а другият отворен и има подвижен пръстен на двата края. Той улавя спермата. Презервативът за жена ще Ви предпази също от ХИВ и други инфекции, предавани по полов път (БППП). При всяко полово сношение би трябвало да се ползва нов презерватив за жена.

Female Condom

The female condom is a contraceptive method. The female condom is a plastic sheath with a closed and an open end and a flexible ring at both ends. It collects the semen. The female condom also protects you from HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Each time you have sexual intercourse, a new female condom should be used.