Прегръщам

Да задържиш и прегърнеш някого. Прегръдката е знак за приятелство или любов.

To cuddle

To hold and hug someone. A cuddle is a sign of friendship or love.