Порнография

Снимки и видеоклипове на хора, които имат полово сношение или извършват други сексуални действия. Порнографията има за цел да доставя сексуална възбуда на хората.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.