Външен отвор на пикочния канал

Окончание на пикочния канал. Урината се отделя от тялото през външния отвор на пикочния канал. При жените той се намира между клитора и влагалището, а при мъжете е на върха на главичката на пениса.

Urinary meatus

End of the urethra. Urine leaves the body through the urinary meatus. In the case of women it is between the clitoris and the vagina, in the case of men it is at the end of the penis.