Плацента

Орган, който се развива едновременно с развитието на плода в матката при бременните жени. Хранителните вещества се транспортират от майката в плода посредством плацентата, а продуктите на отделяне от плода се връщат при майката. Плацентата и плодът са свързани един с друг посредством пъпната връв. Плацентата се отделя от тялото на майката от 10 до 30 минути след раждане.

Placenta

Organ which grows alongside the foetus in the uterus when a woman is pregnant. Nutrients are transported from the mother to the foetus through the placenta, and the foetus's waste products are returned to the mother. The placenta and the foetus are connected to each other via the umbilical cord. The placenta leaves the mother's body 10 to 30 minutes after delivery.