Противозачатъчно хапче

Хапче, което предпазва от забременяване (контрацептивен метод). Противозачатъчното хапче е ефективно само когато жената го взема всеки ден в точно определено време.

Contraceptive pill

Pill that prevents pregnancy (a method of contraception). The contraceptive pill is only effective when a woman takes it every day at a fixed time.