Аптека

Магазин, където може да купите лекарства.

Pharmacy

Shop where you can buy medicines.