Пенис

Мъжки полов орган. Пенисът служи за секс и за уриниране.

Penis

Male sexual organ. The penis is used for sex (ejaculation) and to urinate.