Пришка, воден мехур

Малка мехуроподобна подутина на кожата, която е изпълнена с прозрачна течност.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.