Осиновяване

Процедура, при която ставате законен родител на чуждо дете.

Adoption

Process which makes you the legal parent of somebody else's child.