Външно отвърстие

Външното отвърстие е входът на матката в началото на шийката на матката. Външното отвърстие е много меко и има малък отвор. При раждане родилните болки предизвикват отваряне на външното отвърстие, за да може бебето да се роди през вагината.

Cervical canal

The cervical canal is the entrance to the uterus at the beginning of the cervix. The cervical canal is quite soft and has a small opening. The contractions during birth open the cervical canal, so that the baby can be born through the vagina.