Обща анестезия

Общата анестезия е упояване на цялото тяло. Тялото се отпуска и лицето не чувства болки по време на операция. Тя е като дълбок сън. Пълна анестезия се поставя от анестезиолог . Лекарят следи съня. След операцията се излиза също от състоянието на наркоза. Пациентката/пациентът отново се събужда.

General anaesthesia

A general anaesthesia is an anaesthetic for the whole body. The body relaxes and the person feels no pain when operated on. It's like a deep sleep. A general anaesthesia must be administered by an anaesthetist. The doctor supervises the patient during sleep. After the operation the anaesthesia will wear off. The patient wakes up again.