Непристойно посегателство

Насилствен полов контакт без проникване на пениса. Например нежелано пипане, отъркване или целуване.

Indecent assault

Forced sexual contact without penetration of the penis. For example, unwanted touching, caressing or kissing.