Непредвидена бременност

Когато жената е бременна, въпреки че не е планирала да забременее. Жената може да реши да не прекъсва бременността и да задържи детето, или да го даде за осиновяване. Тя също така може да предпочете да извърши аборт.

Unwanted pregnancy

When a woman is pregnant and did not plan to get pregnant. The woman can decide to continue the pregnancy and keep the baby, or give it up for adoption. She can also choose to have an abortion.