Полов орган

Органите, които основно служат за създаване на деца. Половите органи са от значение и за изпитване на сексуално удоволствие. Мъжете и жените имат видими и невидими (вътрешни) полови органи. Видимите (външни) полови органи, например включват мъжкия пенис и женските срамни устни. Невидимите (вътрешни) полови органи, например са простатата при мъжа и матката при жената.

Sexual organ

Organs that are primarily used for making babies. Sexual organs are also important in experiencing sexual pleasure. Men and women have visible and invisible (internal) sexual organs. Visible (external) sexual organs are for example a man's penis and a woman's labia, and invisible (internal) sexual organs are for example a man's prostate and a woman's uterus.