Медицинска сестра (ж/м)

Квалифицирано лице, което по професия се грижи за болни. Медицинските сестри не могат да предписват лекарства

Nurse

A trained person whose job it is to care for sick people. Caregivers are not allowed to prescribe medicines