Мастурбация

Възбуждане чрез стимулиране на собственото си тяло (обикновено половите органи). Мастурбирането може да доведе до оргазъм.

Masturbation

Getting aroused by stimulating your own body (usually the sexual organs). Masturbation can lead to an orgasm.